Brandportar

BRANDPORT BP
Utförande Portblad
Kallvalsad, grundmålad stålplåt, t = 1,5 mm
Stomme av U-profiler med mellanliggande profilstag
Överfalsade portblad. Tjocklek: 55 mm
Kärnmaterial: Mineralull
Förstärkt för dörrstängare på ggj-sidan (gångdörr)
Garageregel: Habo 901/16 monterad på passivt blad
Urtag för ett lås i modulserie enl SS 81 73 83
A= 55 mm, B = 27,5 mm

Dimensioner
(b x h)
Max 42 M x 42 M
Brandklass
E60 (EI60)

Vikter
Ca 40 kg/m

Utförande
Dörrblad: Förstärkning för dörrstängare på anslagssidan
Tröskel: Rostfri SS 2333, körbar, släplist, fasad m.m.
Porten kan föres med persondörr (ej brandklassad)

Tillägg

  • Lås
  • Trycke
  • Cylinder
  • Panikregel
  • Dörrkoordinator
  • Dörrstängare
  • Porthållare
  • Vattenavvisare
  • Sparkskydd
  • Elfunktioner