Partier i aluminium, trä och stål

In- och utvändiga glaspartier och dörrar.

Vi kan leverera och montera partier och dörrar i aluminium, stål eller trä. Användningsområde är entréer, institutioner, sjukhus, skolor, kontor, butiker, idrottsanläggningar etc.

Partierna är utformade för att skapa ljusa entréer och trivsamma rum, samt att klara myndighetskrav.

Partier och dörrar levereras brandklassade, ljudklassade och/eller inbrottsklassade (ej partier i trä). Partierna förses med olika typer av glas, fyllningar och beslagning beroende på krav och användningsområde.

Partier och dörrar utformas enligt kundens specifika krav på utseende, som tex över- och sidoljus, bågar etc.